To světlo ve tmě svítí

Pustá zima vládla,
sténal vítr, mráz,
zem i vodu v kámen
změnil tento čas...

...zpívá se v jedné anglické zimní písni. Ta je výchozím bodem našeho zimního programu To světlo ve tmě svítí.

V každé temnotě, zimě a slotě se totiž někde skrývá světlo, které má tu moc i tu nejtemnější tmu prozářit.

Program:

  • Five Hebrew Songs - Eric Whitacre

Temuná

Kalá Kallá

Éyze Shéleg

Rakút

  • Missa Brevis - Jiří Pavlica

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Agnus Dei

 

Záznamy z minulých provedení

2017_svetlo_imbus_mal